BMXAMM0600 (Schneider Elektric) Analog I/O Modülü X80 – 4I, 2O

M340 – M580 PLC uyumlu Modicon X80 ürün ailesi Analog Giriş ve Çıkış Modülü
4 Analog Giriş, 2 Çıkış