BMXAMO0410 (Schneider Elektrik) Analog Çıkış Modülü X80 – 4 Çıkış

M340 – M580 PLC uyumlu Modicon X80 ürün ailesi Analog Çıkış Modülü
4 Analog Çıkış